1. Analys & strategi

Vilka mål vill du nå? I alla våra uppdrag så utgår vi alltid ifrån affärsnyttan för att göra filmer som skapar värde för dig som kund. Vi analyserar målgruppen och syftet och ser på vilka distributionskanaler och befintliga nätverk som finns för att nå ut till just din målgrupp. Alla dessa pusselbitar bildar svaret på exakt hur filmen ska produceras för att skapa bäst resultat.

2. Produktion

Efter 10 år i branschen och tusentals producerade filmer senare så har vi berört de flesta områden inom film för webb, TV-reklam och digitala skyltar. Vi erbjuder animerade och filmade produktioner inom både extern och intern kommunikation. Vi producerar bland annat reklamfilm, nyhets-TV, digitala skyltar, CSR-film, försäljningsfilm och film till konferenser.

3. Distribution

Att nå ut till målgruppen är ofta ett led som inte prioriteras vid filmproduktion. Det vi gör är att vi hjälper våra kunder att nå sin målgrupp med sitt budskap genom att se över distributionen på bästa sätt. Vi anpassar produktionen efter detta så att målgruppen berörs och på så vis får filmen effekt. Allt hänger ihop!

123image2

 

Vill du veta mer?